+200m Forlængelse af eksisterende vej håndværkervej i Langeskov.

Som forberedelse til byggeri af boliger - mellem Skovalleen pg håndværkervej.

Samt forberedelse af ring forbindelsen i Langeskov - mellem Håndværkervej og Viadukten under jernbanen.

Bygherre

Kerteminde Kommune.

Entreprise art:

Jord, Kloak, kantsten og asfalt arbejder.

Byggeperiode:

Okt-Nov 2023