Renovering af 5 Boligblokke. Renoveringsprojekt hvor der udføres komplet nye kloak- og regnvandssystemer for de eksisterende bygninger. Renovering af boliger indvendigt.

Påstøbning af nye kældervægge for nye isolerede skalmure, samt støbning af nye kældertrapper.

Anlægsarbejder for reetablering af byggepladsen og fornyelse af områderne omkring blokkene.

Bygherre

CIVICA Boligforening afd. 72

Entreprise art:

Råhus entreprise.

Indeholdende Jord, Kloak, Beton, belægning og anlægsarbejder.

Entreprise sum:

7.000.000,-

Byggeperiode:

2020-2022