Opførsel af 39 boliger. i 3 boligblokke i 1-4 etager.

Bygherre

Fischer Ejendomme A/S

Entreprise art:

Råhus entreprise indeholdende

Jord arbejder.

Kloak arbejder.

Beton arbejder.

Belægnings arbejder.r

Entreprise sum:

5.700.000,-

Byggeperiode:

2022