Kloakeringsprojekt for Kerteminde forsyning.

For byggemodning Vejlegårdsparken, er etableret komplet hovedkloak system, med udmunding i fjorden.

Systemet er en kombination af beton og pvc - og der er etableret en sedimentationsudskiller før udløb, samt en overløbsordning ved kraftige regnskyl.

Bygherre

Kerteminde Forsyning.

Entreprise art:

Fag entreprise.

Jord- og Kloak arbejder.

Byggeperiode:

Nov. 2022 - April 2023