Kompetencer

ET UDPLUK AF VORE KOMPETENCER

Jord- og kloakarbejder

Nye kloakanlæg

Kloakrenovering

Drænsystemer

Pumpestationer

Olieudskillere

Byggemodninger

Forureningsopgaver

Jordanalyser

TV-inspektioner

Faskineanlæg

Byggeleder

Dan Vitterup Søgaard

Anlægsarbejder

Flisebelægninger

Asfaltarbejder

Parkeringspladser

Gummibelægninger

Støttemure

Beplantning

Græsanlæg

Bygningsarbejder

Beton/insitu beton

Murerarbjder

Diamantskæring

Kerneboring

Flise- /klinkearbejder

Nybyggeri

Renovering

Forsyningsarbejder

Fjernvarme

Vand

Fiberledninger

El-ledninger

Skydning med jordfortrængningsraket

Entreprenørgården Munkebo A/S

Garbækstofte 5 · 5330 Munkebo

Tlf. 65 97 46 23 · LB@harder-as.dk