Forsyningsarbejder

Byggemodning

Vand

El

Varme

Fiber

FORSYNINGSARBEJDE

Vi har gennem mange år varetaget grave-arbejder for ledningsejere i hele landet dog primært på Fyn, herunder gravning for fjernvarme, vand, el og fibernet.


Vi har en fast medarbejderstab og materiel tilknyttet denne type arbejdsopgaver.

Arbejdet med forsyningsgravning består både af omfattende entrepriseopgaver i forbindelse med ny-anlæg, og serviceopgaver i forbindelse med vedligeholdelse og drift af eksisterende ledningsnet.


Vi har tillige gennem mange år lavet komplette byggemodninger af grunde.

Vi stiller altid store krav til afmærkning, retablering af belægninger, græsarealer og beplantning.


Vi vægter højt at levere et slutresultat, der er tilfredsstillende for både kunden og omgivelser på alle opgaver.

Byggeleder

Dan Vitterup Søgaard

Entreprenørgården Munkebo A/S

Garbækstofte 5 · 5330 Munkebo

Tlf. 65 97 46 23 · LB@harder-as.dk